Prošla događanja

Dan HR HPC CC 2023

Dan HR HPC CC 2023

Održani treninzi i radionice u Hrvatskoj:

Naziv treninga/radionice Organizator Datum održavanja
„ISTRAŽIVANJE HPC SVIJETA“ FERIT 23.02.2024.
Usluge računarstva visokih performansi za mala i srednja poduzeća Srce/BIOCentar 30.01.2024.
Uvod u korištenje platforme Galaxy Srce 19.01.2024.
Korištenje kontejnera na resursima za napredno računanje Srce 17.01.2024.
Pristup i korištenje resursa Supek i Vrančić Srce 15.01.2024

Kako rade veliki jezični modeli i generativna umjetna inteligencija?

FESB i Srce 27.11.2023.
Pristup i korištenje hrvatskih i europskih superračunala   Srce, FERIT 21.11.2023.
Radionica „Pristup i korištenje resursa Supek i Vrančić“ na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Srce, Agronomski fakultet, EuroCC2 3. 10. 2023.
Radionica „Pristup i korištenje resursa Supek i Vrančić“ na FESB-u u Splitu Srce, FESB, EuroCC2 26. 9. 2023.
Napredno računanje na Supeku HR HPC CC, FERIT, Srce 28.6. 2023.
Big Data Analytics and Stream Processing on Apache Spark2 HR HPC CC, FERIT 22.05.2023.
Superračunalstvo u prirodnim znanostima HR HPC CC, IRB, IZUM, UNIRI, KBC Sestre milosrdnice 17.05.2023
"Korištenje računalnog klastera Isabella" HR HPC CC, Srce 05.10.2022.
"Korištenje superračunala Bura" HR HPC CC, RITEH, FESB 08.07.2022.
"Deep Learning through examples using Keras" HR HPC CC, FERIT 21.06.2022.
"Korištenje računalnog klastera Isabella" HR HPC CC, Srce 14.06.2022.
"Najnoviji napredak u HPC i AI tehnologijama na područjima računalne i medicinske kemije" HR HPC CC, IRB, UNIRI 09.06.2022.
"EuroHPC - pristup europskim superračunalima" HR HPC CC, Srce 01.06.2022.
"Korištenje računalnog klastera Isabella" HR HPC CC, Srce 03.05.2022. - 04.05.2022.
"Big Data Analytics and Stream Processing on Apache Spark" HR HPC CC, FERIT 29.04.2022.
"AI Techniques: Data Clustering in Julia" HR HPC CC, FESB 25.04.2022. - 27.04.2022.
"Korištenje računalnog klastera Isabella" HR HPC CC, Srce 30.03.2022. - 31.03.2022.
"Korištenje računalnog klastera Isabella" za studente kolegija "Računarstvo u Geofizici" HR HPC CC, Srce 27.01.2022.
"Korištenje računalnog klastera Isabella" HR HPC CC, Srce 19.01.2022. - 20.01.2022.
EuroHPC - pristup europskim superračunalima HR HPC CC, Srce 18.01.2022.
NVidia "Fundamentals of Accelerated Computing with CUDA C/C++" HR HPC CC, FERIT 12.01.2022.
Webinar "Računalni klaster Isabella - GPU, kontejneri i programske okoline" HR HPC CC, Srce 09.12.2021.
Predavanje i radionica „BURA – Superračunalni resursi u hrvatskoj znanstvenoj zajednici“ HR HPC CC, RITEH, HDM 10.12.2021.
Radionica „Korištenje računalnog klastera Isabella“ HR HPC CC, Srce 01.12.2021. - 02.12.2021.
Radionica „Korištenje računalnog klastera Isabella“ HR HPC CC, Srce 15.11.2021. - 16.11.2021.
Radionica „AI Techniques: Advances, Analysis and Applications“ HR HPC CC, FERIT 11.11.2021.
„Nways to GPU Programming“ Bootcamp HR HPC CC, NVIDIA, STORM Computers 28.10.2021.
Radionica „Fundamentals of Deep Learning“ HR HPC CC, FERIT, NVIDIA 28.09.2021.
International Summer School on Data Science (SSDS 2021) HR HPC CC. ZCI ACROSS-DataScience 20.09.2021. - 24.09.2021.