O Centru

Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi (HR HPC CC) je mjesto na kojem krajnji korisnici iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, industrije i javne uprave, imaju pristup inovativnim rješenjima prilagođenim stupnju zrelosti nacionalne i europske HPC infrastrukture te različitim grupama korisnika, odnosno njihovim potrebama i zahtjevima. Centar pridonosi osnaživanju postojećih i razvitku novih kompetencija iz područja računarstva visokih performansi (engl. High Performance Computing, HPC), te stvara pretpostavke za sinergijsko djelovanje na izgradnji politika, financiranja i upravljanja resursima u trima područjima: HPC, analiza velikih skupova podataka na HPC resursima (engl. High Performance Data Analytics, HPDA) i tehnologija umjetne inteligencije (engl. Artificial Intelligence, AI).

HR HPC CC je uspostavljen u sklopu projekta National Competence Centres in the Framework of EuroHPC (EuroCC) kao dio mreže nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi u 33 države članice Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU).

Zahvaljujući višegodišnjoj suradnji na izgradnji nacionalnih distribuiranih računalnih infrastruktura kao i aktualnoj partnerskoj suradnji na projektu HR-ZOO, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) je dobilo mandat od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za uspostavu nacionalnog konzorcija EuroCC projekta. Nacionalni konzorcij sačinjavali su Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB), Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (FERIT), Sveučilište u Rijeci (UNIRI), Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci (RITEH) i Institut Ruđer Bošković (IRB). 

Po završetku EuroCC projekta HR HPC CC se nastavlja razvijati kroz National Competence Centers in Framework of EuroHPC Phase 2 (EuroCC2). Uz Srce u ulozi voditelja konzorcija i nacionalnog partnera na projektu, podršku hrvatskim institucijama u provedbi projekta daje MZO, a Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (FERIT), Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci (RITEH) i Institut Ruđer Bošković (IRB) i Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB) sudjeluju u ulozi povezanih subjekata.

Članovi nacionalnog konzorcija projekta EuroCC 2:

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu Srce logo
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku FERIT logo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci RITEH logo
Institut Ruđer Bošković IRB logo
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu  FESB logo
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih