O Centru

Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi (HR HPC CC) je mjesto na kojem krajnji korisnici iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, industrije i javne uprave, imaju pristup inovativnim rješenjima prilagođenim stupnju zrelosti nacionalne i europske HPC infrastrukture te različitim grupama korisnika, odnosno njihovim potrebama i zahtjevima. Centar pridonosi osnaživanju postojećih i razvitku novih kompetencija iz područja računarstva visokih performansi (engl. High Performance Computing, HPC). Ujedno će se stvoriti pretpostavke za sinergijsko djelovanje na izgradnji politika, financiranja i upravljanja resursima u trima područjima: HPC, analiza velikih skupova podataka na HPC resursima (engl. High Performance Data Analytics, HPDA) i tehnologija umjetne inteligencije (engl. Artificial Intelligence, AI).

HR HPC CC se uspostavlja u sklopu projekta National Competence Centres in the Framework of EuroHPC (EuroCC) kao dio mreže nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi u 33 države članicama Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU).

Zahvaljujući višegodišnjoj suradnji na izgradnji nacionalnih distribuiranih računalnih infrastruktura kao i aktualnoj partnerskoj suradnji na projektu HR-ZOO, Srce je dobilo mandat od Ministarstva znanosti i obrazovanja za uspostavu nacionalnog konzorcija EuroCC projekta. Članovi projekta su: Srce u ulozi voditelja konzorcija i nacionalnih partnera na projektu, MZO koje daje podršku hrvatskim institucijama u provedbi projekta te Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB), Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (FERIT), Sveučilište u Rijeci (UNIRI), Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci (RITEH) i Institut Ruđer Bošković (IRB) u ulozi povezanih trećih strana Srca.

Članovi nacionalnog konzorcija projekta EuroCC:

Srce  Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

FER logo Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

FERIT logo Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

FESB logo Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

IRB logo Institut Ruđer Bošković

UNIRI logo Sveučilište u Rijeci

RITEH logo Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

MZO logo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske