Radionica "AI Techniques: Data Clustering in Julia" - otvorene prijave

16. 03. 2022.

"AI Techniques: Data Clustering in Julia" je virtualna radionica namijenjena studentima, znanstvenicima i programerima koji žele usvojiti osnovna znanja o programskom jeziku Julia, s naglaskom na načine njegova korištenja i klasteriranja podataka.

Nakon pohađanja radionice polaznici će naučiti:

 • koristiti programski jezik Julia i Pluto bilježnice;
 • prepoznati aplikacije u kojima se algoritam K-srednjih vrijednosti (K-means) može efikasno koristiti te ga i koristiti;
 • primijeniti spektralno biparticioniranje grafova i rekurzivno biparticioniranje na probleme klasteriranja podataka;
 • primijeniti spektralno k-particioniranje grafova na probleme klasteriranja podataka;
 • primijeniti spektralno particioniranje bipartitnih grafova na probleme klasteriranja podataka;
 • klasterirati kolekcije tekstova na bilo kojem jeziku koristeći spektralno particioniranje bipartitnih grafova.

Radionicu organizira Hrvatski centar kompetencija za HPC uz tehničku potporu Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, a u okviru projekta „National Competence Centres in the Framework of EuroHPC – EuroCC“.

Radionica će se održati u virtualnom formatu i na engleskom jeziku putem platforme Google Meet od 25. travnja do 27. travnja 2022. godine. Ukoliko svi polaznici radionice budu iz hrvatskog govornog područja, radionica će se održavati na hrvatskom jeziku.

Preduvjet za sudjelovanje na radionici je poznavanje osnova programiranja i linearne algebre, uključujući vlastite vrijednosti i vlastite vektore te grafove, dok se preporuča i poznavanje signala i linearnog programiranja. Za praćenje radionice se preporuča instalacija programskog jezika Julia i paketa Pluto.jl. Materijali za radionicu i upute za instalaciju dostupni su na:

Pohađanje radionice je besplatno, no broj sudionika je ograničen, zbog čega je potrebno prijaviti se najkasnije do 20. travnja 2022. godine.

Program:

Ponedjeljak, 25. travnja 2022. godine

 • 09:00 - 10:30   Uvod u programski jezik Julia i njen eko sustav
 • 11:00 - 12:00   Algoritam K-sredina (K-means) i paket Clustering.jl

Utorak, 26. travnja 2022. godine

 • 09:00-10:30   Spektralno biparticioniranje grafa
 • 11:00-12:00   Spektralno k-particioniranje grafa

Srijeda, 27. travnja 2022. godine

 • 09:00-10:30   Spektralno particioniranje bipartitnih grafova
 • 11:00-12:00   Klasteriranje tekstualnih podataka i paketi TextAnalysis.jl i Languages.jl

Predavač: prof. dr. sc. Ivan Slapničar, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje