O HPC-u

High Performance Computing (HPC) ili računarstvo visokih performansi označava tehnologije i korištenje moćnih superračunala za velike i brze izračune koji su toliko zahtjevni da se ne mogu izvršiti s pomoću računala opće namjene. HPC uključuje modeliranje i simulaciju, naprednu analizu podataka i vizualizaciju koji se koriste za rješavanje problema u znanstvenoj, inženjerskoj, industrijskoj i poslovnoj primjeni te primjeni u javnom sektoru.

HPC je danas ključna tehnologija znanosti, industrije i društva u cjelini, jer zahvaljujući njegovoj interdisciplinarnosti i mogućnosti obrade velikih podataka izvođenja kompleksnih izračuna gotovo da i ne postoji društveno, znanstveno ili industrijsko područje u kojem HPC nije našao svoju primjenu. Neki od primjera njegove primjene su rano otkrivanje i liječenje bolesti, personalizirana i precizna medicina, predviđanje razvoja klima i prevencija prirodnih katastrofa velikih razmjera. Uz to, HPC je ključan za nacionalnu sigurnost i obranu u obliku učinkovite forenzike, razvoj složenih tehnologija enkripcije, praćenje kibernapada i slično.

HPC je u središtu napretka i inovacija u digitalnom dobu u kojemu jače računalo predstavlja veću konkurentnost, a Srce još od 2002. godine i uspostave računalnog klastera Isabella osigurava istraživačkoj i akademskoj zajednici napredne računalne resurse.


EuroHPC JU

EuroHPC_JU

Inicijativa uspostave EuroHPC zajedničkog poduzeća predstavlja pothvat europskih država te učinkovitu kombinaciju zajedničke nabave i vlasništva nad superračunalima, omogućavajući ulaganja EK i država članica u razvoj tehnologije za nabavljene HPC resurse. Razvojem paneuropske HPC infrastrukture i europskog HPC ekosustava Europska unija se želi pozicionirani na sam svjetski vrh u području HPC resursa te postati globalni lider računarstva visokih performansi temeljenog na vlastitim vrhunskim HPC tehnologijama.

Sudjelovanje RH u EuroHPC JU dio je strateških nastojanja RH da se ojačaju kapaciteti za istraživanje, razvoj i inovacije istraživačkih organizacija te poveća kvaliteta, međunarodna suradnja, radni uvjeti i atraktivnost nacionalnog istraživačkog sustava, čime se doprinosi smanjivanju odljeva mozgova. Ovaj oblik partnerstva također doprinosi smanjenju problema fragmentacije nacionalnih računalnih i podatkovnih infrastruktura kao i racionalizaciji HPC resursa kao integralnog dijela inovacijske infrastrukture u RH. Hrvatskim znanstvenim organizacijama i privatnom sektoru, pogotovo malim i srednjim poduzetnicima, bit će omogućeno korištenje  cjelokupne infrastrukture HPC-a na području EU-a.

Hrvatska je u sklopu izrade EuroHPC programa posebno zainteresirana za sudjelovanje u istraživačkim i inovativnim aktivnostima vezanim za uspostavu nacionalnih centara kompetencija za HPC te aktivnostima vezanim uz Inicijativu za Europski procesor.