O HPC-u

Što je računarstvo visokih performansi?

High Performance Computing (HPC) ili računarstvo visokih performansi označava tehnologije i korištenje moćnih superračunala za velike i brze izračune koji su toliko zahtjevni da se ne mogu izvršiti s pomoću računala opće namjene. HPC uključuje modeliranje i simulaciju, naprednu analizu podataka i vizualizaciju koji se koriste za rješavanje problema u znanstvenoj, inženjerskoj, industrijskoj i poslovnoj primjeni te primjeni u javnom sektoru.

HPC je danas ključna tehnologija znanosti, industrije i društva u cjelini, jer zahvaljujući njegovoj interdisciplinarnosti i mogućnosti obrade velikih podataka izvođenja kompleksnih izračuna gotovo da i ne postoji društveno, znanstveno ili industrijsko područje u kojem HPC nije našao svoju primjenu. Neki od primjera njegove primjene su rano otkrivanje i liječenje bolesti, personalizirana i precizna medicina, predviđanje razvoja klima i prevencija prirodnih katastrofa velikih razmjera. Uz to, HPC je ključan za nacionalnu sigurnost i obranu u obliku učinkovite forenzike, razvoj složenih tehnologija enkripcije, praćenje kibernapada i slično.

HPC je u središtu napretka i inovacija u digitalnom dobu u kojemu jače računalo predstavlja veću konkurentnost, a Srce još od 2002. godine i uspostave računalnog klastera Isabella osigurava istraživačkoj i akademskoj zajednici napredne računalne resurse.

Pristup HPC resursima - više informacija možete pronaći na našoj podstranici "HPC infrastruktura".

Kojim resursima se može pristupiti?
Postoje dva nacionalna HPC resursa: superračunalo Bura Centra za napredno računanje i modeliranje Sveučilišta u Rijeci i superračunalo Supek Sveučilišnog računskog centra (Srce).

Tko može pristupiti nacionalnim HPC resursima?
Korisnici iz industrije, znanstvene i akademske zajednice te javnog sektora. Detaljnije uvjete pristupa pogledajte na službenim stranicama superračunala Bura i stranicama superračunala Supek.

Kako pristupiti nacionalnim HPC resursima?
Procedure za pristup nacionalnim HPC resursima pogledajte na službenim stranicama superračunala Bura i stranicama superračunala Supek.

Kada se mogu prijaviti za korištenje nacionalnih HPC resursa?
Za korištenje nacionalnih resursa možete se javiti kontinuirano, putem prijavnih poveznica na službenim stranicama superračunala Bura i stranicama superračunala Supek.

Mogu li pristupiti EuroHPC resursima?
Da. Za više informacija o pristupu EuroHPC resursima pogledajte ovdje.

Podaci

Gdje i kako pohraniti svoje podatke dok radim na projektu?
Upravljanje podacima bi trebalo biti nešto o čemu je odlučeno prije početka istraživačkog projekta, u takozvanom Planu upravljanja podacima (DMP). Pročitajte više ovdje. Postoji mnogo vrsta podataka i mnogo različitih kvaliteta i stupnjeva važnosti. Neki pružatelji HPC infrastrukture inzistiraju na primjeni FAIR principa. Gdje i kako pohranjujete podatke ovisi o politici HPC pružatelja resursa. Obično se podaci pohranjuju unutar HPC okoline za vrijeme trajanja projekta.

Što je to plan upravljanja podacima (Data Management Plan)?
Plan upravljanja podacima (DMP) pokriva kratkoročne i dugoročne aspekte, uključujući potrebe za I/O propusnošću, brojem datoteka i volumenima ulaznih/izlaznih podataka. DMP sadrži informacije o sustavima za koje će se dostavljati podaci, koliko dugo podaci trebaju biti pohranjeni u računskom centru nakon završetka projekta, kako će se podaci premjestiti iz centra i kako će se naknadno izvršiti analiza. DMP može sadržavati informacije o dostupnosti koda i podataka drugim istraživačima/zainteresiranim stranama. Više o Planu upravljanja istraživačkim podacima u Republici Hrvatskoj možete pročitati na službenim stranicama Hrvatske zaklade za znanost.

Što su to FAIR principi?
FAIR principi (načela) se odnose na podatke i metapodatke. FAIR ima za cilj osigurati da su podaci (F) pronalažljivi, (A) dostupni, (I) interoperabilni i (R) ponovno upotrebljivi. Detaljnije informacije o principima FAIR-a možete pronaći ovdje.

Jesu li FAIR podaci isto što i otvoreni podaci?
Ne. Ne mogu svi podaci biti otvoreni, ali ipak mogu biti FAIR. Ako se projekt odnosi na osjetljive osobne podatke u, primjerice, zdravstvenom sektoru, podaci se ne mogu objaviti. No, skupovi podataka i dalje mogu imati detaljne, strojno vođene metapodatke, tako da je moguće da drugi istraživači saznaju što skup podataka sadrži, imaju li mu prava pristupa ili kako se mogu prijaviti za njega.

Koje su moje obveze kao korisnika nacionalnih HPC resursa?
Obveze u velikoj mjeri ovise o politici podataka sveučilišta. Međutim, uobičajeno je da se pozvete na korištenje nacionalnog HPC-a resursa u svojim znanstvenim publikacijama pod "Zahvalnice". Na taj način, možemo izmjeriti za koja znanstvena područja je korišten nacionalni HPC resurs, što može pomoći u usavršavanju postojećih i pružanju novih usluga nacionalnih centara kompetencija za HPC.


EuroHPC JU

EuroHPC_JU

Inicijativa uspostave EuroHPC zajedničkog poduzeća predstavlja pothvat europskih država te učinkovitu kombinaciju zajedničke nabave i vlasništva nad superračunalima, omogućavajući ulaganja EK i država članica u razvoj tehnologije za nabavljene HPC resurse. Razvojem paneuropske HPC infrastrukture i europskog HPC ekosustava Europska unija se želi pozicionirani na sam svjetski vrh u području HPC resursa te postati globalni lider računarstva visokih performansi temeljenog na vlastitim vrhunskim HPC tehnologijama.

Sudjelovanje RH u EuroHPC JU dio je strateških nastojanja RH da se ojačaju kapaciteti za istraživanje, razvoj i inovacije istraživačkih organizacija te poveća kvaliteta, međunarodna suradnja, radni uvjeti i atraktivnost nacionalnog istraživačkog sustava, čime se doprinosi smanjivanju odljeva mozgova. Ovaj oblik partnerstva također doprinosi smanjenju problema fragmentacije nacionalnih računalnih i podatkovnih infrastruktura kao i racionalizaciji HPC resursa kao integralnog dijela inovacijske infrastrukture u RH. Hrvatskim znanstvenim organizacijama i privatnom sektoru, pogotovo malim i srednjim poduzetnicima, bit će omogućeno korištenje  cjelokupne infrastrukture HPC-a na području EU-a.

Hrvatska je u sklopu izrade EuroHPC programa posebno zainteresirana za sudjelovanje u istraživačkim i inovativnim aktivnostima vezanim za uspostavu nacionalnih centara kompetencija za HPC te aktivnostima vezanim uz Inicijativu za Europski procesor.

EroHPCJUsuperacunala