O projektu EuroCC

Projekt National Competence Centres in the Framework of EuroHPC (EuroCC) počeo je 1. rujna 2020. godine. U sklopu projekta će se tijekom dvije godine uspostaviti Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi (HR HPC CC). Svrha projekta je uspostava mreže nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi u 33 države članice Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU), čime će se doprinijeti izgradnji europskog HPC ekosustava i provedbi HPC inicijative Europske komisije.

Pronađite više informacija o početku projekta EuroCC.

Uspostavom mreže nacionalnih centara kompetencija korisnicima iz EU zemalja bit će dostupan portfelj usluga prilagođen nacionalnim potrebama znanstvene i akademske zajednice, javne uprave i industrije. Centri kompetencija postat će središnja mjesta za koordinaciju nacionalnih inicijativa te će olakšati nacionalnim korisnicima pristup europskim HPC kompetencijama i mogućnostima u različitim industrijskim sektorima i granama.

Ukupna vrijednost projekta je 56 milijuna EUR, a vrijednost hrvatskog dijela projekta u sljedeće dvije godine iznosi 800.000,00 EUR. Tijekom projekta, konzorcij hrvatskih institucija izgradit će Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi (HR HPC CC), koji će krajnjim korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, industrije te javne uprave omogućiti/pružiti pristup inovativnim rješenjima prilagođenim stupnju zrelosti nacionalne HPC infrastrukture. Navedena ulaganja te fleksibilan i modularan pristup u razvoju usluga za HPC neophodni su za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija kako u Europi tako u Hrvatskoj.

Koordinator EuroCC projekta je Sveučilište Stuttgart, dok Srce u projektu sudjeluje u ulozi voditelja nacionalnog konzorcija i partnera na projektu, a Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta u Osijeku (FERIT), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB), Institut Ruđer Bošković (IRB), Sveučilište u Rijeci (UNIRI) i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci (RITEH) sudjeluju u ulozi povezanih trećih strana.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u ime Republike Hrvatske preuzelo obvezu prema EuroHPC JU i sudjeluje u njegovu radu. U državnom proračunu osigurana su sredstva za sudjelovanje hrvatskih institucija u projektu EuroCC te će se iz proračuna financirati 50 % prihvatljivih troškova projekta EuroCC, dok će preostalih 50% prihvatljivih troškova financirati Europska komisija kroz program Obzor 2020. U rujnu 2019. godine, Ministarstvo je ovlastilo Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) da u ulozi nacionalnog koordinatora sudjeluje u Pozivu “EuroHPC-04-2019: Centri kompetencije za HPC”.

Nacionalni centri kompetencija za HPC surađuju u sklopu CASTIEL projekta – CASTIEL je partnerski projekt EuroCC projekta putem kojeg se pruža podrška nacionalnim centrima EuroCC projekta te je središnje mjesto za razmjenu informacija, povezivanje i suradnju nacionalnih centara na paneuropskoj razini.

Promotivni video EuroCC projekta