„Nways to GPU Programming“ Bootcamp – otvorene prijave

16. 09. 2021.

„Nways to GPU Programming” Bootcamp virtualna je dvodnevna radionica osmišljena s ciljem educiranja sudionika o različitim modelima GPU programiranja. Sudionici će moći birati onaj model GPU programiranja koji u najboljoj mjeri odgovara potrebama za izvođenje njihovih znanstvenih kodova i programa na GPU-ima.

Bootcamp organiziraju članice Hrvatskog centra kompetencija za HPC i NVIDIA, a održat će se u virtualnom formatu po srednjoeuropskom vremenu, s početkom u 9:00 sati 28. listopada 2021. godine. Sva komunikacija odvijat će se putem aplikacija Zoom, Slack te putem e-pošte.

Radionica će prvog dana započeti s predavanjem o uvodu u GPU programiranje koristeći OpenACC, OpenMP, stdpar i CUDA C, dok će se drugog dana prezentirati praktične mogućnosti analize aplikacija pomoću GPU-a, odnosno NVIDIA® Nsight™ sustava.

Preduvjet za sudjelovanje u radionici je osnovno iskustvo s C/C++ ili Fortranom, dok znanja o GPU programiranju nisu potrebna. Za vrijeme trajanja Bootcampa, sudionici će dobiti pristup GPU klasteru.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a rok za prijavu je 13. listopada 2021. godine.

Za sve detalje o prijavi i samom programu posjetite web stranicu događaja.