O projektu EuroCC 2

Projekt National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2 (EuroCC 2)  započeo je 1.sječnja 2023. kao nastavak dvogodišnjeg projekta EuroCC. Tijekom tri godine trajanja projekta unaprijediti će se mreža nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi u 33 države članice EuroHPC JU-a, a s ciljem pružanja portfelja usluga prilagođenog odgovarajućim nacionalnim potrebama industrije, znanstveno-akademske zajednice i javne uprave. Kroz niz komplementarnih aktivnosti, projekt ima za cilj potaknuti jačanje europske računalne istraživačke infrastrukture, industrijske konkurentnosti i tehnološke neovisnosti.

EuroCC 2 projekt nastavlja s promicanjem korištenja HPC-a na nacionalnoj razini identificiranjem relevantnih korisnika i usklađivanjem njihovih potreba s dostupnom stručnošću u centrima kompetencija za HPC. Kroz projekt će se podržavati razvoj inovativnih rješenja od strane ciljanih dionika u privatnom i javnom sektoru kroz  pružanje podrške zainteresiranim krajnjim korisnicima u korištenju HPC/HPDA.

Nacionalni konzorcij sačinjavaju Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) u ulozi nacionalnog partnera, te Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta u Osijeku (FERIT)Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci (RITEH)Institut Ruđer Bošković (IRB) i Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB) koji na projektu sudjeluju u ulozi povezanih subjekata.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u ime Republike Hrvatske preuzelo obvezu prema EuroHPC JU i sudjeluje u njegovu radu. U državnom proračunu osigurana su sredstva za sudjelovanje hrvatskih institucija u projektu EuroCC 2 te će se iz proračuna financirati 50 % prihvatljivih troškova projekta EuroCC 2, dok će preostalih 50% prihvatljivih troškova financirati Europska komisija kroz program Digitalna Europa (DIGITAL). Ukupna vrijednost projekta iznosi 61.9 milijun EUR, a vrijednost hrvatskog dijela projekta iznosi 1.3 milijuna EUR. 

Projekt EuroCC 2 financiran je sredstvima Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU) i sredstvima Njemačke, Bugarske, Austrije, Hrvatske, Cipra, Češke Republike, Danske, Estonije, Finske, Grčke, Mađarske, Irske, Italije, Litve, Latvije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije, Španjolske, Švedske, Francuske, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Slovačke, Norveške, Turske, Republike Sjeverne Makedonije, Islanda, Crne Gore i Srbije pod brojem Ugovora 101101903.

Founded by EU logo