Novosti

Computational Chemistry Day 2023

27. 04. 2023.

Međunarodna znanstvena konferencija Computational Chemistry Day 2023 održat će se 15. i 16. rujna 2023. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.