Novosti

Radionica „Pristup i korištenje resursa Supek i Vrančić“ na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Ilustracija za radionicu „Računajte sa Supekom i Vrančićem“

22. 09. 2023.

U sklopu kampanje "Računajte sa Supekom i Vrančićem" jednodnevna radionica „Pristup i korištenje resursa Supek i Vrančić“ održat će se u petak 13. listopada 2023., na Tehničkom fakultetu Sveučilište u Rijeci, Vukovarska ulica 58. Radionica je organizirana u suradnji Sveučilišnog računskog centra i Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u okviru projekta National Competence Centers in Framework of EuroHPC Phase 2 (EuroCC2) financiranog iz programa Digitalna Europa, a počinje u 11 sati u računalnoj učionici I1.