Hrvatski krajolik obrazovanja u područjima HPC, HPDA i AI

28. 06. 2024.

edukacijabyAI

Tijekom 2023. i početkom 2024. godine provedeno je istraživanje na temu Krajolika obrazovanja iz područja HPC, HPDA i AI, kao dio projekta National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2 (EuroCC 2).

Jedna od aktivnosti projekta u kojem sudjeluje pet hrvatskih istraživačkih i visokoškolskih ustanova uključujući Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) kao koordinatora, je utvrđivanje kompetencija i potreba za novim obrazovnim sadržajima te edukacijom u područjima Računarstva visokih performansi (engl. High Performance Computing – HPC), Analize podataka računalnim okolinama i postupcima visokih performansi (engl. High Performance Data Analysis – HPDA) i Umjetne inteligencije (engl. Artificial Intelligence  – AI).

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku proveo je upitnik namijenjen tvrtkama i ustanovama kako bi utvrdili kompetencije iz navedenih područja i dobili saznanja o potrebama za novim obrazovnim sadržajima iz HPC, HPDA i AI područja. Upitnik je popunilo 50 sudionika iz cijele Hrvatske, od čega je 52 % iz industrije, 32 % iz visokoobrazovnih i istraživačkih ustanova, a preostalih 16 % su javne ustanove. 

U upitniku je na početku svake od navedenih cjelina ponuđeno pitanje o bitnosti predmetnog područja u poslovanju subjekta te pitanje o obrazovnim aktivnostima, a ispitanici su mogli ponuditi obrazovnu aktivnost koju bi željeli provesti ili iskazati potrebu za edukacijom na određenu temu. U nastavku svake cjeline, na isti način su postavljena pitanja za uže teme iz predmetnog područja, a ukupno je obuhvaćeno 36 takvih tema: 15 u prvoj cjelini (Računarstvo visokih performansi), 11 u drugoj cjelini (Analiza podataka visokih performansi) te 10 u trećoj cjelini (Umjetna inteligencija). 

Analizom prikupljenih podataka utvrđena je veća potražnja za obrazovnim aktivnostima iz navedenih područja nego ponuda za pružanjem istih, što ukazuje na značaj koji Hrvatski centar kompetencija za HPC ima u organiziranju obrazovnih aktivnosti. Pokazalo se da su predstavnici industrije više zainteresirani sudjelovati kao polaznici radionica, nego što mogu pružati obrazovne aktivnosti. Slična situacija je i s istraživačkim i visokoobrazovnim ustanovama, dok javne ustanove uglavnom ne nude obrazovne aktivnosti, ali su za njih zainteresirane. Ukupno gledano, najveće zanimanje je za teme iz područja umjetne inteligencije, a slijede područja analize podataka visokih performansi i računarstvo visokih performansi.

Daljnjom analizom svakog od triju navedenih područja, vidljivo je zanimanje ispitanika i za uže pripadajuće teme. Primjerice, kod potražnje obrazovnih aktivnosti u području računarstva visokih performansi, najveća potražnja je za temama: korištenje hrvatske HPC infrastrukture,  superračunarstvo u stvarnom vremenu i Hrvatski HPC resursi: „Supek“ i „Vrančić“.

Na razini svih područja, postoje teme za koje je iskazano posebno zanimanje, ali obrazovne aktivnosti nisu ponuđene u odgovarajućoj mjeri za teme HPDA koprocesori i ubrzivači, računalna kemija te „ugrađeno superračunarstvo“. 
Rezultati ove analize koristit će se kao polazište za organiziranje odgovarajućih obrazovnih aktivnosti u okviru Hrvatskog centra kompetencija za HPC. Većina tema obrazovnih aktivnosti mogu se provesti na istraživačkim i obrazovnim ustanovama u suradnji s industrijom, dok će se za neke, poput teme kvantnog računarstva, aktivnosti moći održati u suradnji s nacionalnim centrima kompetencija i centrima izvrsnosti izvan Hrvatske.
Za sve najave radionica i edukacija pratite web stranicu www.hpc-cc.hr.