FF4EuroHPC Call-2 - novi Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga

23. 07. 2021.

FF4EuroHPC je europska inicijativa koja malim i srednjim poduzećima olakšava pristup svim računalnim tehnologijama visokih performansi, čime povećava inovacijski potencijal europske industrije. U okviru projekta FF4EuroHPC, europska mala i srednja poduzeća mogu razviti jedinstvene proizvode, inovativne poslovne prilike i postati konkurentnija korištenjem vrhunskih europskih HPC usluga i komplementarnih tehnologija poput analize podataka računalnim okolinama i postupcima visokih performansi (High Performance Data Analytics, HPDA) i tehnologije umjetne inteligencije (Artificial Intelligence, AI).

Nakon pružanja uspješne savjetodavne podrške Hrvatskog centra kompetencija za HPC na prvom Otvorenom pozivu, na kojem je jedan hrvatski projekt odabran za financiranje, ovo je drugi Otvoreni poziv, također usmjeren na najkvalitetnije eksperimente koji uključuju inovativna i agilna mala i srednja poduzeća te njihove poslovne izazove u različitim domenama primjene, dok se prednost daje inženjeringu i proizvodnji.

U ovome pozivu, prioritet će imati konzorciji usredotočeni na mala i srednja poduzeća koja su nova u korištenju naprednih HPC usluga.

Projektni prijedlozi se mogu prijaviti do 29. rujna 2021. godine, a predviđeno trajanje eksperimenata je 15 mjeseci. Na raspolaganju su financijska sredstva od 5 milijuna eura, a maksimalan iznos kojeg pojedini projektni prijedlog može potraživati je 200 tisuća eura.

Eksperimenti koji će udovoljiti standardima drugog FF4EuroHPC Otvorenog poziva:

  • Uključivanje svih strana potrebnih za učinkovito provođenje eksperimenta i demonstraciju utjecaja na poslovne izazove malih i srednjih poduzeća korištenjem HPC sustava ili naprednih HPC usluga – odgovarajuće tehničko upravljanje je obvezno;
  • Definiranje potrebnih HPC resursa i financijskih sredstava; korištenjem računalnih resursa pruženih izravno od EuroHPC JU, PRACE ili putem nacionalnih kanala. Nacionalni centri kompetencija za HPC mogu pružiti podršku i pomoć u odabiru odgovarajućih resursa te u procesu prijave (FF4EuroHPC neće biti u mogućnosti pružati računalne resurse).
  • Naglasak bilo kojeg pitanja zaštite podataka koje bi moglo utjecati na predloženi plan rada, definicija mehanizama zaštite podataka i informacija koji se njima bave u okvirima europskih zakona; osiguranje provođenja tih mehanizama prilikom provedbe eksperimenta.
  • Stvaranje uspješne priče - po mogućnosti u multimedijalnom obliku – temeljene na rješenju koje malom i srednjem poduzetništvu pomaže u rješavanju stvarnih problema te koja jasno naglašava poslovne koristi koje proizlaze iz eksperimenta;
  • Usklađivanje s regionalnim prioritetima, poput područja industrijske specijalizacije;
  • Komplementarnost s onim eksperimentima koji su već bili uključeni u prošle projekte Fortissimo i Fortissimo 2 te s eksperimentima odabranima u prvom FF4EuroHPC Otvorenom pozivu.

Projekt FF4EuroHPC započeo je 1. rujna 2020. godine i trajat će tri godine. Financira ga Europska komisija u okviru H2020 programa, Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije, u ukupnom iznosu od 9,9 milijuna eura. Koordinator projekta je Universität Stuttgart, a sastoji se od još 5 partnera: Scapos AG, Teratec, CINECA, CESGA i Arctur.

Za sve detalje o prijavi na drugi Otvoreni poziv, posjetite web stranicu projekta.