Hrvatski projekt odabran za financiranje preko FF4EuroHPC Otvorenog poziva

24. 06. 2021.

Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga FF4EuroHPC bio je usmjeren na najkvalitetnije eksperimente koji uključuju inovativna i agilna mala i srednja poduzeća, a traženi su projektni prijedlozi koji predstavljaju poslovne izazove europskih malih i srednjih poduzeća iz različitih domena primjene. Na otvoreni poziv prijavljeno je 68 visokokvalitetnih prijava iz 25 europskih država, a za financiranje je izabrano njih 16 iz 9 država.

Nakon pružanja savjetodavne podrške poduzećima u prijavama na Otvoreni poziv, jedan od prijavljenih hrvatskih prijedloga odabran je za financiranje. Riječ je o projektu Multi-head Additive Manufacturing with Optimal HPC Thermal Stabilization - AMOTS koji provodi poduzeće Mikrotvornica d.o.o. u suradnji s Institutom Ruđer Bošković i Centrom za informatiku i računarstvo. Vizija prihvaćenog hrvatskog projekta vezana je za korištenje industrijskih strojeva za aditivnu proizvodnju, gdje veliku ulogu igraju toplina i njena disipacija na pojedine elemente konstrukcije. Naime, jedan od aspekata utjecaja topline je zagrijani radni prostor unutar samog stroja, s obzirom na to da većina materijala koji se koriste u automobilskoj ili zrakoplovnoj industriji zahtijevaju zagrijane radne komore, bilo pasivno ili aktivno grijane.

Cilj projekta je ustanoviti i predvidjeti utjecaj navedene topline na konstrukciju i sustav gibanja stroja provjerama unutar simulacija korištenjem HPC infrastrukture, a s ciljem poboljšanja montaže i ubrzanja kalibracije. Navedeni rezultat mogao bi pridonijeti unaprjeđenju aditivne proizvodnje u radu s inženjerskim materijalima te minimalizirati mogućnost pogreške tj. neželjene dimenzijske nestabilnosti proizvedenog komada.

Eksperiment je podijeljen u 3 faze:

  • Prva faza: izrada digitalnog modela sklopa novog stroja;
  • Druga faza: izvođenje prve serije detaljnih simulacija na HPC infrastrukturi kojima će se ispitivati utjecaj topline u novom stroju;
  • Treća faza: sastavljanje fizičkog stroja temeljenog na simulaciji izvedenoj u drugoj fazi eksperimenta.

Zaključno, iterativnim postupkom HPC simulacija i finog podešavanja stroja, stroj će biti kalibriran i testiran. Potencijalni rezultat ovog projekta omogućuje potpunu kontrolu nad parametrima koji utječu na dimenzijsku stabilnost 3D ispisanih proizvoda.

Hrvatski centar kompetencija za HPC odabranom će projektu iz Hrvatske pomoću aktivnosti projekta EuroCC pružati stručnu podršku u primjeni HPC tehnologija. Projekt će se u potpunosti financirati iz EU sredstava, a njegovo predviđeno trajanje je 1 godina.

Za više informacija o rezultatima FF4EuroHPC Otvorenog poziva posjetite službene stranice projekta.