EuroHPC resursi

EuroHPC JU svoje resurse namijenio je primarno javno financiranim razvojno-inovacijskim projektima, znanstvenoj zajednici, industriji i javnom sektoru.
Pristup mogu ostvariti projekti iz zemalja članica Europske unije ili članica Obzora 2020.
Mali postotak ukupnog resursa bit će rezerviran za ograničen komercijalan pristup.

Prije svakog poziva, EuroHPC JU naznačit će vrstu prijave, sustav i točnu količinu resursa raspoloživu na tom sustavu.

Trenutačno otvoreni pozivi za pristup EuroHPC resursima nalaze se na web stranici EuroHPC JU:


Ako niste sigurni treba li vaš projekt EuroHPC resurse ili niste sigurni koji resursi su najprikladniji za vaš projekt, obratite nam se.

Vrsta pristupa Ekstreman Regularan Pristup za mjerenje performansi Razvojni Brzi pristup za znanstvenu zajednicu Brzi pristup za industriju
Trajanje pristupa godinu dana, obnovljivo godinu dana, obnovljivo dva do tri mjeseca godinu dana, obnovljivo kraće od šest mjeseci godinu dana, obnovljivo
Udio u resursu namijenjen za pojedinu vrstu pristupa ~70% - većinski predeksaskalarni resursi 20% - 30% - većinski petaskalarni resursi nekoliko % - svi sustavi nekoliko % - svi sustavi ~5% - svi sustavi ~5% - svi sustavi
Dostupno za industriju Da - posebna procjena  Da - posebna procjena  Da Da Ne  Da - isključivo industrija
Vanjsko znanstveno vrednovanje prijave Da Da Ne Ne Ne - nužno unaprijed dostupno Ne - nužno unaprijed dostupno
Plan korištenja resursa Da Da Ne Ne Da Da
Tip prijave Puna prijava Puna prijava Tehnička prijava Tehnička prijava Smanjeni zahtjevi Puna prijava
Preduvjet Dobiven pristup za mjerenje performansi Dobiven pristup za mjerenje performansi     Prethodno dobiven pristup (ekstreman, regularan ili pristup za mjerenje performansi) Dobiven pristup za mjerenje performansi
Vrijeme zaprimanja prijava > dva mjeseca > dva mjeseca        
Detalji Više o Ekstremnom pristupu Više o Regularnom pristupu Više o Pristupu za mjerenje performansi Više o Razvojnom pristupu Više o Brzom pristupu za znanstvenu zajednicu Više o Brzom pristupu za industriju

Komercijalni pristup: za ovu vrstu pristupa bit će dostupno 20% resursa, a takav pristup ne podliježe ocjenjivanju već se svima omogućuje pristup plaćenim resursima.
Komercijalan pristup moguć je samo u civilne svrhe i u zemljama koje zadovoljavaju pravila pristupanja.

Detaljne i potpune informacije o pravima, obvezama i načinu pristupanju resursima, te prijavama na pozive za pristup moguće je pronaći u pravilima pristupanja (access policy).

EKSTREMAN PRISTUP - Extreme scale


Dostupno je 50% - 70% resursa (dominantno na predeksaskalarnim sustavima).

Ovaj pristup namijenjen je projektima visoke inovativne vrijednosti i otvoren je prema svim granama znanosti i industrije koji mogu opravdati potrebu za velikim količinama resursa (vrijeme računanja, spremišta ili popratnih resursa) .

Pristup se odobrava na razdoblje od 1 godine, uz moguće produljenje trajanja pristupa. U posebnim situacijama moguće je inicijalno dodjeljivanje pristupa na 2 godine.

Pristupnici se obvezuju demonstrirati potrebu za ovakvom količinom resursa na sljedeći način:

 • Demonstrirati da su metode, programska rješenja i alati prilagođeni za korištenje na dodijeljenom resursu - dokaz o tome proizlazi iz pristupa za mjerenje performansi;
 • Pripremiti plan korištenja resursa za vrijeme trajanja projekta.

Potrebni rezultati:

 • Referenciranje na korištenje resursa u publikacijama;
 • Diseminacijski doprinos;
 • Izvještaj o korištenju resursa unutar 6 mjeseci od završetka pristupa;
 • Održavanje liste publikacija te osvježavanje svakih 6 mjeseci iduće dvije godine.    

Kriterij za ocjenjivanje:

 • Znanstvena izvrsnost, predloženi projekt mora zadovoljavati uvjete znanstvene izvrsnosti, te biti znanstveno relevantan u okvirima europske i svjetske znanosti.
 • Kriterij znanstvene izvrsnosti, u okviru poziva za industriju mijenja se u kriterij za industrijsku relevantnost. Predloženi projekti moraju biti industrijski relevantni te potencijalno veoma utjecajni na europsku konkurentnost i inovativnost.
 • Aplikacije bi trebale biti noviteti ili građene na inovativnom radu, uključivati što više inovativnog rada te ukazivati na svoj potencijal u ekonomskom, razvojnom, znanstvenom i društvenom utjecaju.
 • Metodologija (algoritmi, alati i metode) mora biti primjerena ostvarivanju rezultata projekta.
 • Kvaliteta plana upravljanja podacima (Data Management).
 • Prijava mora pokazati svoju tehničku izvedivost.
 • Plan diseminacije i objavljivanja rezultata.    

Postupak ocjenjivanja:

Pozivi će biti otvoreni 2 mjeseca. Postupak ocjenjivanja traje 3 mjeseca i sastoji se od:

 • administrativne provjere;
 • dodjele odgovornih osoba (rappourters) svakoj prijavi od strane Odbora za pristup resursima (Access Resource Committee - ARC)
 • tehničke procjene svake prijave stručnjaka s institucija koje pružaju ponuđene resurse;
 • znanstvene recenzije (peer-review);
 • prikupljanja odgovora na pitanja postavljena kroz tehničku procjenu i znanstvenu recenziju;
 • bodovanja i stvaranja rang listi.

REGULARAN PRISTUP - Standardni ili regularan

Dostupno je 20% - 30% (na petaskalarnim sustavima).

Otvoren pristup za sve grane znanosti - nužno moći opravdati potrebu za velikom količinom resursa.
U danom trenutku prijavnici mogu imati samo jedan aktivan regularan pristup.

Pristup se odobrava na razdoblje od 1 godine uz moguće produljenje. 

Produljenje se odobrava ovisno o napretku tekućeg projekta.

Pristupnici se obvezuju demonstrirati potrebu za ovakvom količinom resursa:

 • Demonstrirati da su metode, programska rješenja i alati prilagođeni za korištenje na dodijeljenom resursu - dokaz o tome proizlazi iz pristupa za mjerenje performansi;
 • Pripremiti plan korištenja resursa za vrijeme trajanja projekta.

Potrebni rezultati

 • Referenciranje na korištenje resursa u publikacijama;
 • Diseminacijski doprinos;
 • Izvještaj o korištenju resursa unutar 6 mjeseci od završetka pristupa;
 • Doprinos javnim izvještajima koje priprema JU.

Kriterij za ocjenjivanje:

 • Znanstvena izvrsnost, predloženi projekt mora zadovoljavati uvjete znanstvene izvrsnosti, te biti znanstveno relevantan u okvirima europske i svjetske znanosti.
 • Kriterij znanstvene izvrsnosti, u okviru poziva za industriju mijenja se u kriterij za industrijsku relevantnost. Predloženi projekti moraju biti industrijski relevantni te potencijalno veoma utjecajni na europsku konkurentnost i inovativnost.
 • Aplikacije bi trebale biti noviteti ili građene na inovativnom radu, uključivati što više inovativnog rada te ukazivati na svoj potencijal u ekonomskom, razvojnom, znanstvenom i društvenom utjecaju.
 • Metodologija (algoritmi, alati i metode) mora biti primjerena ostvarivanju rezultata projekta.
 • Kvaliteta plana upravljanja podacima (Data Management).
 • Prijava mora pokazati svoju tehničku izvedivost.
 • Plan diseminacije i objavljivanja rezultata.    

Postupak ocjenjivanja

Kontinuirano otvoreni poziv, period u kojem se zaprimaju prijave minimalno 2 mjeseca od objave ili osvježavanje poziva.

Proces ocjenjivanja traje 2 mjeseca i sastoji se od:

 • administrativne provjere;
 • tehničke procjene od strane eksperata s institucije u čijem su vlasništvu resursi;
 • znanstvene revizije od strane stručnjaka iz odgovarajuće znanstvene domene;
 • rangiranja unutar znanstvenih domena;
 • globalnog rangiranja od strane svih revizija.
   

Pristup za mjerenje performansi - BENCHMARK

Ova vrsta pristupa namijenjena je testiranju, odnosno prikupljanju podataka o performansama pojedinih aplikacija - cilj je olakšati korisnicima donošenje odluke o vrsti pristupa potrebnog za njihove aplikacije.

Pristup se dodjeljuje na 2 do 3 mjeseca.

Zahtjev za pristupom mora prikazati relevantnost testiranja predloženim aplikacijama.

Potrebni rezultati

 • Kratak izvještaj o samom testiranju, rezultatima testiranja, problemima prilikom pristupa, te potencijalnim rješenjima. 
 • Ako je rezultat testiranja novi zahtjev za pristupom kao takav može zamijeniti izvještaj.

Postupak ocjenjivanja
Kontinuirano otvoreni poziv.
Po zadanom datumu (cut-off date) prijave se šalju na ocjenjivanje.
Dodjela resursa unutar 2 tjedna od prestanka zaprimanja prijave (cut-off date).

Proces ocjenjivanja sastoji se od:

 • administrativne provjere;
 • tehničke procjene relevantnosti predloženih testova i izvedivosti zahtjeva na traženom sustavu, od strane eksperata sa sustava koji pružaju resurse.

Zahtjevi znanstvene zajednice, istraživačkih institucija i komercijalnih organizacija prolaze jednak proces ocjenjivanja.
Izvršni direktor* (Executive Director) na temelju rang liste prijava određuje konačnu listu za određivanje pristupa.

Razvojni pristup - Development

Pristup za projekte koji se fokusiraju na razvoj koda i algoritama ili razvoj znanstvenih portala. 

Moguće ugovaranje specifičnijih detalja u slučaju da projekt prijavljuju centri izvrsnosti ili centri za kompetencije.

Pristup se odobrava na razdoblje od 1 godine, uz moguće produljenje do maksimalno 3 godine ukupnog trajanja.

Zahtjev za pristupom mora prikazati relevantnost testiranja predloženim aplikacijama.

Potrebni rezultati

 • Izvještaj koji pokazuje uspjeh projekta u usporedbi s originalnim očekivanjima;
 • Opis tehničkih rješenja i opcije implementacije;
 • Planovi nakon ovog pristupa. 

Postupak ocjenjivanja

Kontinuirano otvoreni poziv.
Po zadanom datumu (cut-off date) prijave se šalju na ocjenjivanje.
Dodjela resursa unutar 2 tjedna od prestanka zaprimanja prijave (cut-off date).

Proces ocjenjivanja sastoji se od:

 • administrativne provjere;
 • tehničke procjene relevantnosti predloženih testova i izvedivosti zahtjeva na traženom sustavu, od strane eksperata sa sustava koji pružaju resurse.

Zahtjevi znanstvene zajednice, istraživačkih institucija i komercijalnih organizacija prolaze jednak proces ocjenjivanja.
Izvršni direktor* na temelju rang liste prijava određuje konačnu listu za određivanje pristupa.

Brzi pristup za znanstvenu zajednicu - Academic fast track

Dostupnost resursa ~ 5%

Ovakav pristup namijenjen je iznimnim, neplaniranim situacijama. 

Na pozive za ovakav pristup mogu se javiti samo korisnici koji su već dobili pristup kroz druge pozive te za to moraju dostaviti dokaz.

Pristup je kraći od 6 mjeseci.

Potreban je dokaz o dobivanju prethodnih pristupa.

Postupak ocjenjivanja

Proces ocjenjivanja se sastoji od:

 • administrativne provjere;
 • tehničke provjere (može zahtijevati Benchmark pristup) od strane eksperata s institucije u čijem je vlasništvu traženi resursi;
 • procjene relevantnosti zahtjeva pristupa od strane ad hoc panela predvođenog Predsjednikom Odbora za pristup resursima.

Nakon ocjene svih prikupljenih zahtjeva u sklopu ovog resursa, Izvršni direktor* dobiva rang listu za određivanje pristupa od strane Vijeća za raspodjelu resursa.

Brzi pristup za industriju - Industry fast track

Dostupnost resursa ~ 5 %

Ovakav pristup namijenjen je iznimnim, neplaniranim situacijama. 

Na pozive za ovakav pristup mogu se javiti samo korisnici koji su već dobili pristup kroz druge pozive te za to moraju dostaviti dokaz.

Pristup na 1 godinu.

Potreban je dokaz o dobivanju prethodnih pristupa.

Postupak ocjenjivanja

Proces ocjenjivanja se sastoji od:

 • administrativne provjere;
 • tehničke provjere (može zahtijevati Benchmark pristup) od strane eksperata s institucije u čijem je vlasništvu traženi resursi;
 • procjene relevantnosti zahtjeva pristupa od strane ad hoc panela predvođenog Predsjednikom Odbora za pristup resursima.

Nakon ocjene svih prikupljenih zahtjeva u sklopu ovog resursa, Izvršni direktor* dobiva rang listu za određivanje pristupa od strane Vijeća za raspodjelu resursa.

 

 

* Izvršni direktor - odgovoran za provedbu politike pristupa, uz podršku osoblja EuroHPC JU-a i bilo koje druge organizacije aktera koja je s EuroHPC JU-om sklopila sporazum za izvršavanje određenih zadataka.