Objavljena brošura o ključnim projektima EuroHPC JU-a

04. 05. 2022.

Zajedničko poduzeće za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU) je, u suradnji s Uredom za publikacije Europske unije i CORDIS-om, objavilo brošuru svojih najvažnijih projekata u području HPC tehnologija.

Brošura "Leading the way in European Supercomputing" predstavlja devet odabranih projekata EuroHPC JU-a kojima se promiče zeleno računarstvo i doprinosi tehnološkoj i digitalnoj autonomiji i vodstvu Europe u području HPC tehnologija.

Među aktualnim projektima nalazi se i projekt EuroCC, u sklopu kojeg se uspostavlja Hrvatski nacionalni centar kompetencija za računarstvo visokih performansi.

Brošuri možete pristupiti na sljedećoj poveznici.