Održana radionica „Napredno računanje na Supeku“ u Osijeku

29. 06. 2023.

Osijek radionica

 

Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, u srijedu 28. lipnja 2023. održana je jednodnevna radionica "Napredno računanje na Supeku".

Stručnjaci iz Sektora za napredno računanje u Srcu, Emir Imamagić i Kristijan Mrkalj upoznali su sudionike radionice s prijavom, pristupom i radom na superračunalu te njegovim sustavom za upravljanje poslovima. Radi se o prvoj radionici održanoj korištenjem superračunala Supek. Superračunalo Supek hrvatskim znanstvenicima omogućuje provedbu istraživanja koja uključuju izvođenje korisničkih aplikacija s vrlo visokim zahtjevima za performansama i kapacitetom različitih računalnih resursa, poput računski zahtjevnih istraživanja, modeliranja i simuliranja te obrade velikih količina podataka.

Radionica je bila otvorena za sve zainteresirane članove akademske zajednice, a sudjelovali su polaznici sa šest ustanova.

Radionicu održanu na superračunalu Supek organizirao je Hrvatski centar kompetencija za HPC u okviru projekta National Competence Centres in the Framework of EuroHPC Phase 2 (EuroCC2) financiranog iz programa Digitalna Europa.