Prvo EuroHPC superračunalo Vega otvoreno za pristup

02. 07. 2021.

Superračunalo_Vega
Izvor fotografije: https://www.izum.si/hpc/

Hrvatskoj akademskoj zajednici dostupni su novi resursi za računarstvo visokih performansi: otvoren je poziv za pristup prvom EuroHPC superračunalu Vega. Superračunalo Vega djelomično je financirano od Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU) i smješteno na Institutu informacijskih znanosti (IZUM) u Mariboru u Sloveniji.
Vega postiže performanse od 6,8 petaflopsa, čime se svrstava na 14. mjesto najjačih superračunala na svijetu, a prvo je u nizu petaskalnih i predeksaskalarnih računala razvijenih u sklopu projekta razvoja europske HPC infrastrukture.

Karakteristike sustava:

 • 960 računalnih čvorova sa 1920 AMD EPYC 7H12 procesora;
 • 60 grafičkih čvorova sa ukupno 240 NVIDIA A100 grafičkih kartica;
 • 80 % računalnih čvorova ima 256 GB radne memorije – 20 % računalnih čvorova ima 512 GB radne memorije;
 • Spremišni sustav sastavljen od NVMe Lustre kapaciteta 1PB i Ceph sustava kapaciteta 23 PB;
 • Propusnost NVMe spremišnog sustava od 400 GB/s;
 • Sustav s velikim kapacitetom (Ceph) propusnosti 200 GB/s.


Prijava za pristup resursima

Poziv je kontinuirano otvorenog tipa, s pristupom resursima maksimalno dva tjedna nakon završetka perioda za prijave.

Trenutno su moguće prijave za dva oblika pristupa:

 • Razvojni pristup: namijenjen projektima koji razvijaju vlastiti kod.
  Pristup je moguć akademskoj i industrijskoj zajednici, no namijenjen je i centrima izvrsnosti i centrima kompetencija.
  Maksimalno razdoblje trajanja pristupa je godina dana, uz moguće produljenje (do dva puta, za maksimalno trajanje pristupa od tri godine).
 • Pristup za mjerenje performansi: namijenjen testiranju željenih aplikacija i njihovoj usporedbi i evaluaciji u odnosu na do sada dostupne resurse.
  Pristup se dodjeljuje na razdoblje od maksimalno tri mjeseca.

Pristup je moguć i istraživačima iz institucija financiranih privatnim sredstvima, uz ispunjavanje sljedećih kriterija:

 • Sjedište poduzeća ili veći dio razvojno-istraživačkog kapaciteta poduzeća mora se nalaziti u državi članici EuroHPC JU ili u državi članici programa Obzor 2020;
 • Voditelj projekta mora imati aktivan ugovor o radu barem tri mjeseca po isteku dodijeljenog perioda pristupa;
 • Resursi se koriste striktno u razvojno-istraživačke svrhe.

Prijava za pristup moguća je preko PRACE Peer-Review aplikacije.
Više o samom pozivu te detaljima o dostupnim resursima možete pronaći na stranicama samog poziva.