Objavljeno novo izdanje godišnjeg priručnika ETP4HPC-a o europskim HPC projektima

03. 09. 2021.

Europska tehnološka platforma za HPC (European Technology Platform for High-Performance Computing – ETP4HPC) objavila je novo izdanje svojeg godišnjeg priručnika o aktualnim europskim HPC projektima.
Među aktualnim projektima nalazi se i projekt EuroCC, u sklopu kojeg se uspostavlja Hrvatski nacionalni centar kompetencija za računarstvo visokih performansi.

Godišnji priručnik pripremljen je uz potporu projekta HPC-GIG te sadrži popis i detalje o 68 aktualnih europskih HPC projekata, uključujući nove EuroHPC projekte, centre izvrsnosti, međunarodnu suradnju, aktivnosti podrške, Inicijativu za Europski procesor te mnoge druge.

Članice konzorcija hrvatskih institucija okupljenih u Hrvatskom centru kompetencija za računarstvo visokih performansi sudjeluju u četiri aktualna europska HPC projekta.

Priručniku možete pristupiti na sljedećoj poveznici.