Prva godina provedbe EuroCC projekta i uspostave Hrvatskog centra kompetencija za računarstvo visokih performansi

19. 10. 2021.

Projekt „National Competence Centres in the Framework of EuroHPC“ - EuroCC, u okviru kojeg se uspostavlja Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi, obilježio je prvu godinu rada na uspostavi mreže nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi u 33 države članice Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU).

Sveučilišni računski centar (Srce), kao jedan od partnera na projektu EuroCC, predvodi konzorcij hrvatskih institucija koji uspostavlja Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi (eng., high performance computing, HPC). U ulozi partnera sudjeluju: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB), Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (FERIT), Sveučilište u Rijeci (UNIRI), Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci (RITEH) i Institut Ruđer Bošković (IRB). Ministarstvo znanosti i obrazovanja daje podršku hrvatskim institucijama u provedbi projekta te osigurava nacionalni udio sufinanciranja projekta.

Napredna e-infrastruktura, čija je ključna komponenta upravo HPC, doprinosi razvoju moderne znanosti i ključna je za mnoga napredna istraživanja, a postaje i nezaobilazan element ostvarivanju napretka i inovacija društva u digitalnom dobu u kojem jače računalo predstavlja veću konkurentnost. Uspostavom nacionalnog centra kompetencija za HPC i njegovog umrežavanja s ostalim centrima u Europi, izgrađujemo nacionalni okvir znanja i vještina za pomoć znanstvenicima, gospodarstvenicima i javnom sektoru u korištenju HPC-a i povezanih tehnologija. Zajednički cilj članova hrvatskog konzorcija je da uspostava ovog centra bude komplementarna s postojećim i budućim platformama pametne specijalizacije kao i s drugim dugogodišnjim strateškim planovima razvoja znanosti i tehnologije u Hrvatskoj“, naglasio je Ivan Marić, ravnatelj Srca.

Stručnjaci s partnerskih institucija proveli su aktivnosti uspostave Hrvatskog centra te je započela opsežna identifikacija razine kompetencija za upotrebu računarstva visokih performansi i umjetne inteligencije u Hrvatskoj. Do sada je najveća potreba unapređenja zabilježena u području pružanja programa edukacija o HPC-u u javnom i privatnom sektoru. Također je utvrđeno da postoji vrlo slaba interakcija s javnim i privatnim sektorom te je u segmentu pružanja programa edukacija javnom i privatnom sektoru o HPC-u potreban dodatan razvoj. Upravo zato Hrvatski centar kompetencija za HPC svoje aktivnosti usmjerava u pripremu i realizaciju sektorski prilagođenih jednodnevnih i dvodnevnih edukacijskih radionica o kojima se redovito objavljuju informacije na web stranicama Centra.

Hrvatski centar kompetencija za HPC je intenzivirao aktivnosti identifikacije malih i srednjih poduzeća koja bi mogla koristiti usluge infrastrukturnih pružatelja HPC usluga s ciljem povećanja uključenosti javnog i privatnog sektora u korištenje HPC tehnologija. Tako su u prvom otvorenom pozivu Obzor 2020 projekta FF4EuroHPC, koji je bio usmjeren na najkvalitetnije eksperimente inovativnih i agilnih malih i srednjih poduzeća, članice Hrvatskog centra kompetencija za HPC pružile savjetodavnu podršku hrvatskim poduzećima u prijavama na taj poziv. Jedan od prijavljenih prijedloga dobio je kroz FF4EuroHPC financijsku potporu te će u potpunosti biti financiran sredstvima EU: radi se o projektnom prijedlogu Multi-head Additive Manufacturing with Optimal HPC Thermal Stabilization (AMOTS) poduzeća Mikrotvornica d.o.o. iz Zagreba.

„U sklopu projekta EuroCC, korisnicima iz 33 države članice Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU) omogućava se pristup novim resursima za računarstvo visokih performansi koji se sastoje od sedam superračunala, a nalaze se u državama članicama Zajedničkog poduzeća: LUMI (Finska), Leonardo (Italija), MeluXina (Luksemburg), Vega (Slovenija), Karolina (Češka), Discoverer (Bugarska) i Deucalion (Portugal). Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi pruža podršku svim zainteresiranim korisnicima prilikom prijave za korištenje superračunala izgrađenih u okviru Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi te pomoć prilikom usklađivanja s njihovim uvjetima korištenja. Na taj način, Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi postaje središnje mjesto za koordinaciju nacionalnih inicijativa, a suradnjom s ostalim centrima u državama članicama Zajedničkog poduzeća olakšava svim svojim korisnicima pristup europskom HPC ekosustavu. Informacije o vrstama pristupa tim resursima dostupne su na web stranicama Centra, rekao je Dobriša Dobrenić, pomoćnik ravnatelja Srca i predsjednik Vijeća konzorcija projekta EuroCC.

Uz pristup europskim superračunalnim resursima, Hrvatski centar kompetencija za HPC pruža informacije o pristupu i resursima nacionalnih pružatelja HPC usluga poput: klastera Isabella (Srce), superračunala Bura (Sveučilište u Rijeci) i drugih.

Istekom godine dana rada na provedbi aktivnosti, Zajedničko poduzeće za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU) je u periodu od 12. do 14. listopada održalo zajedničku preliminarnu evaluaciju rezultata EuroCC projekta i partnerskog CASTIEL projekta.

Tijekom trodnevne virtualne konferencije  održane su 33 prezentacije rezultata nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi, uz prezentaciju rada Koordinatora EuroCC projekta i radnih paketa CASTIEL projekta u područjima treninga, mapiranja kompetencija, diseminacije i suradnje s industrijom.

Rezultate aktivnosti Hrvatskog centra kompetencija za računarstvo visokih performansi u prvoj godini provedbe projekta EuroCC predstavila je mr. sc. Nadica Ćurić-Segarić iz Srca.

Virtualnoj evaluaciji prisustvovalo je više od 100 predstavnika nacionalnih centara kompetencija za HPC, a sve prezentacije su praćene i komentirane od strane predstavnika Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi i 4 evaluatora, istaknutih stručnjaka iz HPC područja:

  • Steven Newhouse (European Molecular Biology Laboratory; European Grid Initiative)
  • Iris Andrea Pantle (Falquez, Pantle und Pritz GbR; Volkswagen Motorsport GmbH)
  • Ioannis Papaefstathiou (Exascale Performance Systems; EXAPSYS P.C.; Technical University of Crete; Synelixis Ltd.)
  • Isabel Campos Plasencia (CSIC; University of Zaragoza; Leibnitz Rechenzentrum)

Sukladno vrlo konstruktivnim komentarima evaluatora, EuroCC je postigao većinu svojih ciljeva planiranih u prvoj godini provedbe projekta.
Budući da su projekti EuroCC i CASTIEL dvije vrlo važne komponente izgradnje europskog HPC ekosustava, konačni uspjeh EuroCC projekta će se mjeriti zajedno s rezultatima CASTIEL projekta.

Oba projekta su dobila punu podršku od strane predstavnika EuroHPC JU-a za daljnji nastavak rada.

 

EuroCCEUEuroHPC

“Projekt EuroCC financiran je sredstvima Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU) pod brojem Ugovora 951732. EuroHPC JU prima financijsku potporu iz EU programa Obzor 2020 i Njemačke, Bugarske, Austrije, Hrvatske, Cipra, Češke Republike, Danske, Estonije, Finske, Grčke, Mađarske, Irske, Italije, Litve, Latvije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije, Španjolske, Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Slovačke, Norveške, Švicarske, Turske, Republike Sjeverne Makedonije, Islanda i Crne Gore.”