Prikupljanje podataka o stručnjacima iz područja primjene HPC/HPDA/AI tehnologija u Hrvatskoj

29. 10. 2021.

Jedan od ciljeva Hrvatskog centra kompetencija za računarstvo visokih performansi (HR HPC CC) je uspostaviti mrežu eksperata iz područja HPC/HPDA/AI tehnologija koji će na nacionalnoj razini pružiti podršku, prijenos znanja i najboljih praksi prema industriji, znanstveno-akademskoj zajednici i javnom sektoru.

Upitnik možete ispuniti na sljedećoj poveznici, a stalno dostupan je i na podstranici „O Centru“.

Cilj upitnika je prepoznati tko su postojeći stručnjaci iz područja primjene HPC/HPDA/AI tehnologija u Republici Hrvatskoj, a koji bi se željeli priključili radu Hrvatskog centra kompetencija za HPC. Zainteresirani i prepoznati stručnjaci bit će uključeni u rad Centra kao vanjski stručnjaci u svojim područjima ekspertize, a svoje će znanje i iskustvo moći pružiti drugim gospodarskim i znanstveno-akademskim subjektima te javnoj upravi.

Sudjelovanje vanjskih stručnjaka u radu Hrvatskog centra kompetencija za HPC je na dobrovoljnoj bazi, ali omogućuje uključenim ekspertima da se kroz Centar povežu s drugim poslovnim subjektima kao konzultanti u primjeni HPC/HPDA/AI tehnologija, te zajednički sudjeluju na natječajima za financiranje primjene (i implementacije) HPC/HPDA/AI tehnologija. Također, otvara im se mogućnost rada u sklopu DIH (Digital Innovation Hub) Instituta Ruđer Bošković i uključivanja u međunarodnu suradnju i recenzentske postupke.

Prednosti uključenja u rad Hrvatskog centra kompetencija za HPC:

  • Suradnja u sklopu EuroCC projekta
  • Suradnja u sklopu DIH i eDIH (Digital Innovation Hub)
  • Ostvarivanje novih suradnji i poslova kroz pružanje svojih ekspertiza drugim znanstvenim i gospodarskim subjektima
  • Sudjelovanje u kompetitivnim međunarodnim projektnim konzorcijima sa znanstvenom institucijama i industrijskim sektorom
  • Uključivanje u recenzentske postupke na europskoj i nacionalnoj razini
  • Sudjelovanje u svojstvu predavača na radionicama, treninzima, obrazovnim institucijama i gospodarskim forumima
  • Bolja vidljivost prema gospodarskim, javnim i znanstveno-istraživačkim subjektima.